Voorlichting geven

De Imkersvereniging Haarlemmermeer geeft voorlichting over bijen door o.a. cursussen te geven waar u zich voor kan inschrijven. In 2017 en 2018 was een interessante introductiecursus over “bijen en hun leefomgeving”. In vier verschillende lessen wordt u meegenomen in het fascinerende leven van de honingbijen. Deze cursus vertelt over de wilde bij, de hommel en de wesp. 

In 2022 en 2023 is de basiscursus imkeren gegeven.

November 2024 wordt bekend of er in 2025 weer een basiscursus imkeren zal zijn.

 

------------------------------------------------ 

De vereniging is ook vertegenwoordigd op lokale markten in de regio.

Kijk in de agenda waar u ons dit jaar kunt ontmoeten. Vanuit onze marktkraam geven we voorlichting over bijen in het algemeen en het belang van hun bestaan voor onze omgeving en gezondheid. Ook verkopen we verschillende soorten honing, die u natuurlijk kunt komen proeven.

Op verzoek verzorgen we bovendien voorlichtingsbijeenkomsten voor particulieren en bedrijven. Ook uw persoonlijke vragen over bijen, zwermen en bijenproducten beantwoorden we graag. Als u ons een e-mail stuurt, proberen wij deze binnen een week te beantwoorden.