Wat doen we?

Op het Bijenpark aan de Spieringweg staan de bijen kasten van de imkers die hun eigen bijenvolken verzorgen, de Verenigingsvolken en de zwermen die uit de Haarlemmermeer worden opgehaald. Het park en de tuin waarin de kasten staan worden op groene?? wijze verzorgd. Onze tuingroep, bestaande uit bevlogen leden, streeft naar zoveel mogelijk drachtplanten, die de bijen helpen in periodes van schaarste. (Een drachtplant is een plant die in de vorm van nectar en pollen voedsel levert aan insecten)

De bijenzwermen, die binnen de Haarlemmermeer, na meldingen op het park worden binnen gebracht, krijgen een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen tot een gezond volk in een veilige omgeving, zonder dat ze voor overlast zorgen.

 

We geven voorlichting over bijen en doen dit o.a. door cursussen te geven waar u zich voor kan inschrijven.

zie ………..

Door het jaar heen zijn we vertegenwoordigd op diverse markten waar we voorlichting geven over de bijen, het imkeren en uitleg geven over de producten die we verkopen.

zie  ……….

Op het maandelijkse bijenpraatje (1e dinsdag van de maand) komen imkers bijeen om over hun bijenervaringen te spreken. Regelmatig zijn hier gastsprekers met leerzame thema’s.

zie  ……….

Jaarlijks wordt de Open Dag gehouden, meestal in de maand juni, waar een ieder kennis kan maken met het bijzondere leven van het bijenvolk.

zie  ……….

In het najaar is er een openbare lezing, de aankondiging hiervan kunt u ook vinden in de plaatselijke kranten.

zie  ……….